Nieuws

In het kort

Het IVM betreurt de beslissing van ZN en Vektis, omdat hiermee een (ook internationaal) uniek instrument verloren gaat. De MVH werd gebruikt door 3.500 huisartspraktijken en heeft zijn plek gevonden in huisartsenopleidingen en FTO-groepen.

Dankzij een intensieve samenwerking tussen het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM), Vektis, het ministerie van VWS en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is er sinds 2012 informatie beschikbaar over het voorschrijven van medicatie door huisartsen. Circa 3.500 huisartsen en de zorgverzekeraars maken op dit moment gebruik van de informatie uit deze Monitor Voorschrijfgedrag Huisartsen. Door Vektis en ZN is echter besloten per 1 juli 2019 te stoppen met de monitor.

Er zijn twee redenen voor het beëindigen van de Monitor Voorschrijfgedrag Huisartsen:

1. Doordat de betrokken partijen ervoor hebben gekozen niet te investeren in de huidige infrastructuur waarop de monitor draait, kan Vektis een goede werking ervan niet meer garanderen;
2. Door de aangescherpte privacywetgeving is op dit moment niet helder in hoeverre het mogelijk blijft om nieuwe indicatoren te ontwikkelen en bestaande indicatoren te valideren. Dat willen de betrokken partijen eerst onderzoeken.

Het IVM betreurt de beslissing van ZN en Vektis, omdat dit leidt tot het verloren gaan van een (ook internationaal) uniek instrument. De MVH werd gebruikt door 3.500 huisartspraktijken en heeft zijn plek gevonden in huisartsenopleidingen en FTO-groepen. Huisartsen kunnen vanaf 1 juli niet langer hun eigen voorschrijfgedrag spiegelen aan dat van hun collega's in de regio of elders in het land. Juist dit vergelijken of benchmarken is een belangrijke stimulans voor het verbeteren van de kwaliteit van voorschrijven. Bovendien was de monitor de basis voor het uiterst effectieve onafhankelijk artsenbezoek.

Het IVM zal onderzoeken of er een alternatief voor de monitor ontwikkeld kan worden. Het IVM wil dat bijvoorbeeld doen voor de verschillen in voorschrijven van opioïden in de eerste lijn en mogelijkheden om hierop te interveniëren, en voor verschillen in voorschrijfgedrag van nieuwe medicijnen. Het IVM wil hierover onder meer rapporteren in zijn FTO-materiaal en in zijn zeswekelijkse audiovisuele medicijnjournaals. Volg voor deze en andere zaken de website van het IVM.

Als huisartsen of apothekers vragen hebben over de gevolgen van het stopzetten van de MVH voor bijvoorbeeld de prestatie Doelmatig Voorschrijven, dan kunnen ze contact opnemen met de zorgverzekeraar.

Contact

Meer informatie

IVM

Laatst gewijzigd op 26 juni 2019