Nieuws

In het kort

Een bezoek van een onafhankelijk artsenbezoeker aan de huisartsenpraktijk om uw voorschrijfgedrag inzichtelijk te maken.

Een bezoek van een onafhankelijk artsenbezoeker aan de huisartsenpraktijk geeft u feedback op uw voorschrijven. Het IVM biedt zo’n scholingstraject dat wordt aangeboden onder de naam academic detailing. De onafhankelijk artsenbezoeker helpt u het voorschrijfgedrag op een simpele manier inzichtelijk te maken. Ons doel? Door objectieve richtlijnen op de praktijk toe te passen, willen we artsen ondersteunen in het maken van rationele keuzes uit de farmacotherapeutische mogelijkheden.

Feedback

Bij het bezoek bespreekt een adviseur van het IVM (de onafhankelijk artsenbezoeker) indicatorscores van de huisartsenpraktijk en - indien van toepassing - de individuele scores met de deelnemende huisartsen. De scores laten zien in hoeverre de huisarts de NHG-Standaarden naleeft op een twintigtal terreinen. Huisarts Nijpels van de huisartsenpraktijk Nijpels en van Drooge: ''Je bent geneigd om als huisarts in de verdediging te schieten, terwijl het juist goed is om open te staan voor feedback''. De artsenbezoeker zoekt samen met de huisarts(en) naar een verklaring voor de scores. Als de huisarts zijn voorschrijfgedrag wil aanpassen, dan maakt de artsenbezoeker met de huisarts een plan van aanpak. Daarna volgen er twee telefonische contacten: zes weken na het bezoek wordt de voortgang geëvalueerd en een jaar na dato worden de scores van de huisarts vergeleken met de scores van een jaar daarvoor. Het doel is dat de indicatiescores na een jaar zijn verbeterd.

Verhelderend

De onafhankelijk artsenbezoeker blijkt goed aan te slaan bij huisartsen: het werkt verhelderend en leidt daardoor tot een betere navolging van de richtlijnen. Huisarts Fokkens van Doktershuis Randweg: ''Het is leuk om eens kritisch naar jezelf te kijken en stil te staan bij waarom je op een bepaalde manier voorschrijft''. Het gevolg is dat huisartspraktijken inzicht krijgen in welke NHG-standaarden ze goed naleven en welke minder goed. Huisarts Nijpels: ''Het kan natuurlijk zo zijn dat je in specifieke gevallen afwijkt van de standaarden, daar is begrip voor, de insteek is om het zo goed als mogelijk en verder te optimaliseren.'' Verder benoemt huisarts Fokkens dat ''de hele praktijk beter begrijpt hoe de zorgverzekeraars met de indicatoren werken''.

Praktijkbreed

De nieuwe inzichten zijn niet alleen nuttig voor de huisarts maar ook voor andere zorgverleners in de huisartsenpraktijk, zoals praktijkondersteuners en doktersassistenten. Daarmee kan de opgedane kennis praktijkbreed worden ingezet. Zo zijn indicatoren over diabetes mellitus en cardiovasculair risicomanagement bijvoorbeeld vaak de verantwoordelijkheid van de Praktijkondersteuners. Huisarts Fokkens: ''Ik ben hierna samen met de POH’ers rondom tafel gaan zitten. Vervolgens hebben we samen bekeken welke middelen zij de patiënt adviseren en waarom. Waar moeten ze op letten? En wat is goede zorg? We hebben het onder een vergrootglas gelegd en dit was voor de hele praktijk zinnig. Ook hebben we de voorkeursmiddelen met de POH’er bepaald voor de behandeling van hypertensie en nierschade bij diabetes mellitus. Ja, er zijn echt blijvend dingen veranderd.''

 

Ook met een onafhankelijk artsenbezoeker werken? Dat kan.

  • Zilveren Kruis vergoedt de kosten van de artsenbezoeker aan de huisarts.
  • VGZ nodigt geselecteerde huisartsenpraktijken uit om een onafhankelijk artsenbezoeker in te zetten.

Meer weten? Neem dan contact op via oa@medicijngebruik.nl.

  • ''Een bevlogen en enthousiaste artsenbezoeker en naast dat het inzichtelijk is, is het ook heel leuk!''

 

Laatst gewijzigd op 25 oktober 2018