Nascholing

In het kort

Avg's, huisartsen en apothekers leren tijdens deze nascholing hoe zij vorm geven aan periodieke medicatiebeoordeling bij hun cliƫnten. Een goede medicatiebeoordeling leidt tot doelgerichtere inzet van medicatie zodat de kwaliteit van de farmacotherapie verbetert.

Voor wie

Apothekers, Artsen, Huisartsen, Artsen voor verstandelijk gehandicapten

In de sectoren

Gehandicaptenzorg, Openbare apotheek

Duur

1 dag

Groepsgrootte

Maximaal 16

Accreditatie

ABC 1:  in aanvraag

KNMP:  in aanvraag

Kosten

€ 315,00 (vrij van BTW)

Beschikbare data

Er zijn momenteel geen data beschikbaar. Wil je op de hoogte gehouden worden? Stuur dan een bericht naar info@ivm.nl en om welke nascholing het gaat.

Inhoud

Net als anderen krijgen mensen met een verstandelijke beperking medicatie voorgeschreven. Wel krijgen zij gemiddeld meer medicatie dan mensen in de algemene bevolking, met name voor epilepsie, psychiatrische aandoeningen, gedragsstoornissen en maag-darmproblemen.

Veel mensen met een verstandelijke beperking vallen binnen de risicofactoren voor geneesmiddelgerelateerde ziekenhuisopname:

 • polyfarmacie
 • risico op therapie-ontrouw
 • verminderde cognitie
 • meerdere aandoeningen in de medische voorgeschiedenis
 • niet-zelfstandig wonen

Om het risico op medicatiegerelateerde problemen te verminderen is een jaarlijkse medicatiebeoordeling noodzakelijk.

Mensen met een verstandelijke beperking klagen zelden over bijwerkingen of symptomen van interacties bij medicijnen. Ook zijn zij niet altijd in staat te communiceren over de effecten van de medicatie die ze voorgeschreven hebben gekregen. Dit betekent dat de begeleider en/of de familie ook goed betrokken moet worden bij een medicatiebeoordeling.

Tenslotte speelt het gegeven dat bij mensen met een verstandelijke beperking zowel de avg als de huisarts hoofdbehandelaar kan zijn.

Met deze nascholing leert u hoe u een gestructureerde medicatiebeoordeling uitvoert bij intramurale cliënten met de avg als hoofdbehandelaar. Farmacotherapeutisch ligt de nadruk met name op doelgroepspecifieke medicatie als anti-epileptica, psychofarmaca en antibiotica. Daarnaast is er in deze nascholing veel aandacht voor de rol van de huisarts, patiëntvertegenwoordigers en -begeleiders rondom het beoordelen van de effecten van (reeds ingezette) therapie.

Resultaat

Na afloop van de nascholing:

 • Beschikt u over de vaardigheden om een goede farmacotherapeutische anamnese af te nemen bij (de vertegenwoordiger van) de patiënt met als doel het analyseren en beoordelen van het effect van de voorgeschreven en gebruikte medicatie ten opzichte van de klachten van de patiënt.
 • Kunt u een gestructureerde farmacotherapeutische analyse uitvoeren.
 • Kunt u het farmacotherapeutisch behandelplan formuleren en aanpassingen daarin voorstellen en bespreken met alle betrokkenen rondom de patiënt.
 • Weet u, ook van collega's, wat in de praktijk van medicatiebeoordeling valkuilen kunnen zijn en hoe u die kunt voorkomen.
 • Beschikt u over praktische vaardigheden om medicatiebeoordeling in uw dagelijkse praktijk uit te voeren
 • Heeft u handvatten om de implementatie van medicatiebeoordelingen in uw organisatie verder vorm te geven

Bijzonderheden

Bij voorkeur volgt u deze nascholing met een apotheker waar u veel mee samenwerkt.

Ervaringen

Cursisten geven deze nascholing gemiddeld een 8

Contact

Meer informatie

Laatst gewijzigd op 11 februari 2020