Nascholing

In het kort

Met deze nascholing leren specialisten ouderengeneeskunde, apothekers en andere relevante beroepsgroepen van een zorginstelling hoe zij bij (polyfarmacie) patiënten medicijnen doelmatiger kunnen inzetten en de kwaliteit van de farmaceutische zorg kunnen verbeteren.

Voor wie

Apothekers, Specialisten ouderengeneeskunde, Verpleegkundig specialisten, Ziekenhuisapothekers, PA's (physician assistants)

In de sectoren

Ziekenhuis, Ouderenzorg

Duur

1 dag

Groepsgrootte

Maximaal 16

Kosten

€ 315,00 (vrij van BTW)

Inhoud

De richtlijn Polyfarmacie bij ouderen (2012) vertelt u hoe en bij welke  patiënten u een medicatiebeoordeling moet doen. Het overgrote deel van uw verpleeghuispatiënten valt binnen de doelgroep van deze richtlijn. Omdat het jaarlijks uitvoeren van een medicatiebeoordeling bij kan dragen aan het voorkomen van gezondheidsschade hecht de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) er grote waarde aan dat verpleeghuispatiënten minimaal een keer per jaar medicatiebeoordeling krijgen

Hoe u dit het beste -samen met uw apotheker- doet leert u tijdens de nascholing 'Medicatiebeoordeling voor specialisten ouderengeneeskunde'. Het IVM ontwikkelde deze nascholing speciaal voor specialisten ouderengeneeskunde.

Deze nascholing bestaat uit een dag (2 dagdelen) nascholing bij het IVM

Een belangrijke succesfactor bij medicatiebeoordeling is een goede afstemming tussen voorschrijver en apotheker. Als het enigszins mogelijk is adviseren we u om de nascholingsdag samen met uw beleverend apotheker te volgen. In de nascholing van het IVM staat het werken met (eigen) casuïstiek centraal. Ook is er aandacht voor implementatie van de medicatiebeoordelingen in het eigen verpleeghuis.

Docent is Paul Geels, adviseur bij het IVM en als arts werkzaam in een verpleeghuis.

Resultaat

Na afronding van de nascholing:

  • kent u de effecten van het ouder worden op de werking van geneesmiddelen
  • beschikt u over de vaardigheden om een goede farmacotherapeutische anamnese af te (laten) nemen bij de patiënt/mantelzorger
  • kunt u de wensen van de patiënt/vertegenwoordiger betreffende het medicatiegebruik meewegen in de medicatiebeoordeling
  • kunt u een gestructureerde farmacotherapeutische analyse uitvoeren
  • kunt u het farmacotherapeutische behandelplan formuleren en aanpassingen daarin voorstellen en bespreken met de patiënt en/of diens familie
  • weet u - ook van collega's - wat in de praktijk de valkuilen zijn bij medicatiebeoordeling en hoe deze voorkomen kunnen worden
  • beschikt u over praktische vaardigheden om medicatiebeoordeling in de dagelijkse praktijk uit te voeren
  • heeft u handvatten om in uw verpleeghuis de implementatie van medicatiebeoordelingen vorm te geven

Bijzonderheden

Deelnemers waarderen deze nascholing gemiddeld met een 8,6.
Reacties: "inspirerend", "out-of-the-boxdenken!", "dit legt een brug naar implementatie". Een deelnemende apotheker merkte op dat hij door de aanwezigheid van de specialisten ouderengeneeskunde nu pas echt inzag dat de NHG-standaarden voor deze patiëntenpopulatie relatief zijn omdat de problematiek in een verpleeghuis écht anders is dan in de eerste lijn.

Deze nascholing is een in-companyscholing. Wilt u deze binnen uw eigen zorginstelling organiseren? Neem dan contact met ons op.

Ervaringen

Cursisten waarderen deze nascholing met een 8,6.

Contact

Meer informatie

Laatst gewijzigd op 11 februari 2020