Nascholing

In het kort

Deze nascholing is onderdeel van de opleiding Medicatiebeoordeling, van het IVM en CME-Online. Daarvoor is een abonnement op CME-Online nodig. Apothekers en apotheekhoudende huisartsen leren hoe zij bij (polyfarmacie) patiƫnten een medicatiebeoordeling doen volgens de huidige richtlijnen.

Voor wie

Apothekers, Huisartsen, Ziekenhuisapothekers

In de sectoren

Ziekenhuis, Apotheek, Apotheekhoudende huisartsenpraktijk

Duur

2 dagen

Groepsgrootte

Maximaal 16

Kosten

€ 595,00 (vrij van BTW)

Beschikbare data

Er zijn momenteel geen data beschikbaar. Wil je op de hoogte gehouden worden? Stuur dan een bericht naar info@ivm.nl en om welke nascholing het gaat.

Inhoud

Bij een succesvolle medicatiebeoordeling spelen de klinisch-farmaceutische analyse én een goede afstemming met de patiënt en zijn voorschrijver(s) een grote rol. In de opleiding Medicatiebeoordeling komen beide aspecten ruim aan bod. De volledige opleiding bestaat uit e-learningcursussen bij CME-Online en nascholingen bij het IVM. De opleiding is door KNMP en Cluster 1 geaccrediteerd met 36 punten. Bij de NVZA zijn alleen de fysieke scholingen geaccrediteerd, niet de e-learningcursussen.

Ga naar 'Meer info' onderaan deze pagina voor de precieze opzet van deze opleiding.

Resultaat

Na het afronden van de opleiding heeft u onder andere kennis van diverse methoden en hulpmiddelen bij het maken van een medicatiebeoordeling. Uw kennis van medicatieveiligheid en polyfarmacie is up-to-date. U weet uit welke stappen een medicatiebeoordeling bestaat en u kunt deze ook toepassen. U leert de belangrijkste (communicatieve) aandachtspunten voor een farmaceutisch anamnesegesprek en hoe u op basis hiervan en de beschikbare klinisch-chemische parameters een farmaceutisch behandelplan opstelt.

Daarnaast beschikt u over de communicatieve vaardigheden om het behandelplan met de arts te bespreken en voorstellen te doen op basis van effectiviteit, doelmatigheid, therapietrouw en medicatieveiligheid. U heeft handvatten voor  de verdeling van de taken bij het bespreken van het farmaceutisch behandelplan met de patiënt. Deze vaardigheden oefent u aan de hand van diverse casussen. U weet na het afronden van de tweedaagse nascholing en de e-learningcursussen hoe u concreet aan de slag kunt gaan met medicatiebeoordelingen in uw eigen apotheek of praktijk.

Bijzonderheden

Deze nascholing maakt onderdeel uit van de opleiding Medicatiebeoordeling, die het IVM samen met CME-Online geeft. Om de volledige opleiding te volgen hebt u een abonnement nodig op CME-Online. U volgt de nascholing zodra u de relevante e-learningcursussen hebt gedaan. Voor meer informatie: http://www.cme-online.nl/apothekers/medicatiebeoordeling.

Deelnemers aan deze nascholing kunnen aanspraak maken op een financiële vergoeding via StiPCO, het Stimuleringsprogramma Competentieontwikkeling Openbaar apothekers. Deze vergoeding betreft € 50,- per accreditatiepunt, met een maximum van 20 punten per jaar. Ga voor meer informatie naar: https://www.knmp.nl/professie/stipco.

Contact

Laatst gewijzigd op 7 januari 2020