Nascholing

In het kort

In deze in-company blended scholing leren anders opgeleide medewerkers de benodigde theoretische en praktische vaardigheden om medicatie te geven. Na het slagen voor de cursussen en de praktijktoets voldoen ze aan de eisen van de landelijke veldnormen en de Leidraad Bekwaamheid bij medicatie geven.

Voor wie

Agogisch en maatschappelijk medewerkers, Begeleiders, Anders opgeleiden. werkzaam in de langdurige zorg, Medewerker niveau 2+, Zij-instromer zorg

In de sectoren

Ouderenzorg, Thuiszorg, Gehandicaptenzorg, GGZ en RIBW, Jeugdzorg

Duur

E-learning 4 cursussen van ca 2 uur, training: 1 dag, individuele toets: ca 0,5 uur per deelnemer

Groepsgrootte

maximaal 8

Kosten

€ 2.095,00 (vrij van BTW)

Bijkomende kosten

Reiskosten vanaf Utrecht à € 0,37/km, locatie- en cateringkosten, materiaalkosten skillslab

Inhoud

Deze in-company scholing traint anders opgeleide medewerkers in het geven van medicijnen. Deelnemers volgen vier e-learningcursussen van het IVM. Daarna krijgen ze een dag training in de vaardigheden uit de Leidraad en in het signaleren van problemen van cliënten met medicijnen. Eën tot twee weken na deze training toetst de trainer ze individueel op hun vaardigheden en kennis. In deze scholing staat het aanleren van de benodigde theoretische medicatiekennis, signaleren  en vaardigheden centraal.

Is de cursist voor alle onderdelen geslaagd? Dan beslist de zorginstelling vervolgens zelf of de cursist bevoegd en bekwaam is.

De scholing bestaat uit:

 • vier voorbereidende e-learning cursussen als startkwalificatie voor het volgen van de training:
  • Basiskennis medicijngebruik
  • Medicijngroepen - Lichamelijke aandoeningen
  • Medicijngroepen - Psychische aandoeningen
  • Medicatieveiligheid en de medicijnrol

(De eerste drie cursussen zijn toegespitst op de sector waarin de zorginstelling werkt: ouderen- en thuiszorg, gehandicaptenzorg, GGZ of jeugdzorg)

 • een training van een dag op een eigen locatie/ skillslab:
  • Bespreken taken en verantwoordelijkheden
  • Signaleren
  • Instructie en oefenen met en op elkaar van in totaal 11 vaardigheden. Dit zijn basishandelingen uit de Leidraad Bekwaamheid bij medicatie geven: malen, aanreiken en toedienen, onder de tong, in wangzak, oordruppels, oogdruppels, neusdruppels en spray, rectum zetpil, huidzalf of crème, medicinale pleister, oogzalf, oorzalf en neuszalf.
 • een individuele praktijktoets van een half uur na een tot twee weken

De scholing is gebaseerd op de landelijke richtlijnen zoals de Leidraad Bekwaamheid medicatie geven, de Handreiking Medicatiebeleid gehandicaptenzorg en de Veilige principes in de medicatie keten. Ook is de scholing gebaseerd op de Vilans KICK-protocollen. 

Zie ook Bijzonderheden.

Resultaat

Na het slagen voor alle cursusonderdelen zijn anders opgeleide medewerkers theoretisch en praktisch in staat om verantwoord medicijnen te geven:

 • De cursist bezit kennis over medicijngebruik in algemene zin, kennis over de belangrijkste medicijngroepen in de sector en over de taken en verantwoordelijkheden voortvloeiend uit de veilige principes.
 • De cursist weet hoe hij veilig medicijnen kan geven.
 • De cursist weet hoe te handelen bij welke signalen van ongewenst medicijngebruik
 • De cursist kan 11 vaardigheden bij medicatie delen uitvoeren en is daarop getoetst. Deze vaardigheden zijn: delen, aanreiken en toedienen, onder de tong, in wangzak, oordruppels, oogdruppels, neusdruppels en spray, rectum zetpil, huidzalf of crème, medicinale pleister, oogzalf, oorzalf en neuszalf.

Bijzonderheden

Volgens de Leidraad Bekwaamheid medicatie geven in de langdurige zorg van V&VN (december 2014), is een zorgmedewerker bevoegd en bekwaam om medicatie te geven, als deze:

 1. voldoende kennis heeft over de werking van medicijnen, het ziektebeeld van de zorgvrager, het medicatieproces en medicatie-problemen, zoals bijwerkingen en complicaties
 2. voldoende vaardigheden heeft om medicatie in verschillende toedieningsvormen te geven, en problemen met medicijngebruik te signaleren en op te lossen of over te dragen
 3. de juiste professionele houding heeft (o.a. communicatievaardigheden) om medicatie te geven

Veel zorginstellingen willen graag niet-medisch geschoolde medewerkers inzetten om medicatie te geven. Om medicatie te kunnen geven (risicovolle handeling) moet een zorgmedewerker bekwaam en bevoegd zijn. Het IVM vindt dat alle medewerkers die een rol spelen in het medicatieproces een begripsniveau en een niveau van handelen moeten hebben dat vergelijkbaar moet zijn met niveau 3 om op een verantwoorde manier een rol te spelen in het medicatieproces. Ook als ze een hele andere vooropleiding hebben.

Dat betekent dat een medewerker medicatiekennis volgens de Leidraad ‘Bekwaamheid medicatie geven in de langdurige zorg’ tot zich moet kunnen nemen. Lukt dat niet? Dan vindt het IVM het niet verantwoord om iemand een rol te geven bij het geven van medicatie.

IVM initieert deze scholing dan ook omdat veilig medicijngebruik voor de cliënt voorop staat en het van groot belang is dat alle betrokken over de vereiste kennis, vaardigheden en professionele houding beschikken.

Contact

Laatst gewijzigd op 27 november 2019