E-learning

In het kort

Medio juli 2019 is deze cursus vervangen door twee volledig nieuwe cursussen: Medicijngroepen GGZ - Lichamelijke aandoeningen en Medicijngroepen GGZ - Psychische aandoeningen. Wil je de oude cursus nog afnemen? Zie dan Bijzonderheden.

Voor wie

Begeleiders

In de sectoren

GGZ en RIBW

Duur

2 uur

Kosten

€ 21,95 (vrij van BTW)

Inhoud

Voor een goede werking van medicijnen is het belangrijk dat de cliënt ze op een juiste wijze gebruikt. Als begeleider heeft u een belangrijke taak bij het goed medicijngebruik van uw cliënten en het voorkomen van fouten met medicijnen. U kunt dit echter alleen goed doen als u beschikt over kennis van medicijnen en het gebruik daarvan. Daarnaast moet u weten hoe u adequaat kan reageren op ongewenst medicijngebruik en wat uw verantwoordelijkheden daarbij zijn.

In deze cursus leert u de belangrijkste medicijngroepen kennen waarmee u tijdens uw werk te maken krijgt. U leert welke medicijnen binnen een groep vallen, hoe ze werken, welke bijwerkingen ze hebben en wat eventuele bijzonderheden zijn. Zo weet u aan het eind van de cursus op welke signalen u moet letten en wat u kunt doen om het medicijngebruik van uw cliënten goed te laten verlopen.

Resultaat

Na afronding van deze cursus:

 • kunt u uitleggen waarom het handig is te weten in welke medicijngroep een medicijn hoort
 • kunt u veelvoorkomende medicijnen indelen in de juiste medicijngroep
 • kunt u de belangrijkste aandachtspunten benoemen van:
 1. medicijnen bij slapeloosheid, spanning en angst
 2. medicijnen bij depressie
 3. medicijnen bij psychose
 4. medicijnen bij stemmingsstoornissen
 5. medicijnen bij ADHD
 6. medicijnen bij pijn
 7. medicijnen bij obstipatie
 8. medicijnen bij diabetes mellitus
 9. medicijnen bij hart- en vaatziekten

Bijzonderheden

Per medio juli 2019 is deze cursus uit het aanbod en vervangen door twee cursussen: Medicijngroepen GGZ - Lichamelijke aandoeningen en Medicijngroepen GGZ - Psychische aandoeningen.

De reden voor de splitsing was de té grote omvang en de veelheid aan medicijngroepen in de oude cursus. In onze ogen zijn alle besproken medicijngroepen relevant omdat mensen met een verstandelijke beperking ook medicatie voor lichamelijke aandoeningen gebruiken.

Vormgeving en didactische presentatie verschillen sterk van de vorige cursus. De indeling van de nieuwe cursussen is gebaseerd op de vier belangrijkste aandachtspunten bij medicatie: indicatie, gebruik, bijwerkingen, wisselwerkingen. Leerdoelen en inhoud zijn alleen op details aangepast.

De cursus sluit af met een digitale summatieve eindtoets van 15 meerkeuzevragen.


 

Ervaringen

Cursisten geven de cursus gemiddeld een 8,0. 

69% vindt de aansluiting op de praktijk "goed" of "heel goed".

Contact

Laatst gewijzigd op 15 april 2020