Informatiepagina

Wilt u de materialen en scholingen van het programma ‘Implementatie Biosimilars op Maat in ziekenhuizen’ (BOM) gebruiken, dan kunt u deze inzien en downloaden op deze pagina. Voor meer informatie kunt u terecht op www.biosimilar.nl.  

De e-learningmodules en fysieke scholingen zijn rechtstreeks op de website te bestellen. En u kunt aangeven of er binnen uw organisatie behoefte is aan informatiebijeenkomsten of andere producten op maat.

Mocht u vragen hebben dan kunt u dit laten weten door een e-mail te sturen naar: bom@ivm.nl.
Op deze pagina vindt u meer informatie over de materialen die wij aanbieden

Wat kunnen wij u bieden aan materialen, scholingen en maatwerk?

Met het programma BOM willen we ziekenhuizen en umc’s optimaal ondersteunen bij het maken van het eigen beleid rondom biosimilars. Voor de verschillende doelgroepen binnen de instelling (medisch specialisten, (ziekenhuis)apothekers, verpleegkundig specialisten en apothekersassistenten)maar ook patiënten, zijn diverse materialen en scholingen van het programma BOM beschikbaar:

 • animatiefilms
 • e-learningmodules
 • trainingen motiverende gesprekstechnieken en shared decision making
 • factsheets
 • rekenmodel voor de inkoop
 • wegwijzer ‘Introductie biosimilars in ziekenhuizen’.

De materialen sluiten aan bij de NVZA Toolbox.

Maatwerk

Naast de materialen en scholingen bieden we de mogelijkheid tot maatwerk, zoals informatie- en discussiebijeenkomsten voor specifieke doelgroepen. Bijvoorbeeld voor het team dat de transitie begeleidt of voor een of meerdere vakgroepen van voorschrijvende specialisten. Ook ander maatwerk, zoals het maken van presentaties, is mogelijk.

Heeft u behoefte aan maatwerk? We gaan graag hierover met u in gesprek.

Animatiefilms

Deze animatiefilm geeft informatie over belangrijke kenmerken van biologische geneesmiddelen en biosimilars. De animatie kunt u gebruiken als introductiefilm bij lezingen en nascholingen van verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en apothekersassistenten en is ook onderdeel van de e-learningmodules.

Deze animatiefilm geeft informatie over het complexe productieproces van biologische geneesmiddelen (zowel van originele biologische geneesmiddelen als van biosimilars). De animatie is te gebruiken bij lezingen en nascholingen voor artsen en apothekers en is ook onderdeel van de e-learningmodule.

Deze animatiefilm geeft informatie over de benodigde studies voor het registratieproces van nieuwe biologische geneesmiddelen en biosimilars. Ook komt extrapolatie van indicaties bij biosimilars aan bod. De animatie is te gebruiken bij lezingen en nascholingen voor artsen en apothekers en is ook onderdeel van de e-learningmodule.

E-learningmodules

De volgende e-learningmodules zijn beschikbaar:

Na het volgen van de e-learningmodule hebben de cursisten meer kennis over biologische geneesmiddelen, die ze kunnen gebruiken bij het voorschrijven, afleveren of toedienen van deze geneesmiddelen. Ook kunnen ze de patiënt feitelijke informatie geven die van belang is voor een optimaal gebruik. 

Aan bod komen onder andere:

 • wat biologische geneesmiddelen zijn en de verschillen met synthetische geneesmiddelen
 • het productieproces van biologische geneesmiddelen
 • wat een biosimilar is en wanneer een biosimilar gelijkwaardig is aan het referentiegeneesmiddel
 • wat de voor- en nadelen zijn van het beschikbaar komen van biosimilars
 • het registratietraject en de toelatingseisen van biosimilars
 • aandachtspunten bij het voorschrijven, afleveren en toedienen van biologische geneesmiddelen
 • principes van 'shared decision making'
 • mondelinge en schriftelijke voorlichting aan de patiënt

Accreditatie e-learning BOM

E-learning

Geaccrediteerd bij

Accreditatiepunten

Biosimilars op maat voor artsen en apothekers

Ned. Ver. MDL

3

Ned. Ver. Reumatologen           

1

Ned. Ver. Voor Dermatologie en Venerologie

3

Ned. Internisten Ver.

3

KNMP (openbaar apothekers)

4

NVZA (ziekenhuisapothekers)

3

 

Biosimilars op maat voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten

Kwaliteitsregister V&V

2

Register Verpleegkundig Specialisten

2

 

Biosimilars op maat voor apothekersassistenten

NVFZ&Optima Farma

2

Training shared decision making

Er zijn 3 verschillende trainingen ontwikkeld rond gesprekstechnieken en shared decision making in te zetten en het omzetten van biologische geneesmiddelen:

 • Introductie omzetting voor ondersteunend personeel
 • Motiverende gesprekstechnieken voor zorgverleners en teams
 • Shared decision making. Vaardigheden voor voorschrijvers (i.s.m. Erasmus MC)

Voor deze trainingen is accreditatie aangevraagd. Download hier informatie over trainingen (PDF)

Factsheets

De factsheets geven onafhankelijke informatie over recente ontwikkelingen op het gebied van biologische geneesmiddelen. Tevens bevatten de factsheets verwijzingen naar relevante literatuur. De factsheets zijn primair bedoeld voor artsen en apothekers en zijn ondersteunend aan de informatie in de e-learningmodule voor deze doelgroep. U kunt de volgende factsheets - onderaan deze pagina - downloaden:

 • Biologische geneesmiddelen - 3 generaties

Deze factsheet gaat in op wat een biologisch geneesmiddel is, welke drie generaties biologische geneesmiddelen we kennen en wat een biosimilar en de beschikbaarheid daarvan is.

 • Immunogeniciteit 

Deze factsheet gaat in op wat immunogeniciteit is, welk effect de vorming van antilichamen heeft en welke symptomen optreden, of alle biologische geneesmiddelen een immuunrespons geven, of een biosimilar dezelfde immuunrespons geeft als het referentiegeneesmiddel, welke andere factoren de immunogeniciteit beïnvloeden en waar u op moet letten.

 • Intraveneuze versus subcutane toediening

Deze factsheet gaat in op wat intraveneuze toediening en wat subcutane toediening voor de patiënt betekenen en wat de consequenties van omzetting van toedieningsvorm zijn.

 • Adalimumab

Deze factsheet geeft een overzicht van indicaties, werkingsmechanisme, aandachtspunten bij gebruik en vergelijkende studies van de biosimilars met het referentiegeneesmiddel.

 • Bevacizumab

Deze factsheet geeft een overzicht van indicaties, werkingsmechanisme, aandachtspunten bij gebruik en vergelijkende studies van de biosimilars met het referentiegeneesmiddel.

 • Etanercept

Deze factsheet geeft een overzicht van indicaties, werkingsmechanisme, aandachtspunten bij gebruik en vergelijkende studies van de biosimilars met het referentiegeneesmiddel.

 • Infliximab

Deze factsheet geeft een overzicht van indicaties, werkingsmechanisme, aandachtspunten bij gebruik en vergelijkende studies van de biosimilars met het referentiegeneesmiddel.

 • Rituximab

Deze factsheet geeft een overzicht van indicaties, werkingsmechanisme, aandachtspunten bij gebruik en vergelijkende studies van de biosimilars met het referentiegeneesmiddel.

 • Trastuzumab

Deze factsheet geeft een overzicht van indicaties, werkingsmechanisme, aandachtspunten bij gebruik en vergelijkende studies van de biosimilars met het referentiegeneesmiddel.

Rekenmodel

 • Rekenmodellen omzetting adalimumab, etanercept en infliximab.

Het rekenmodel helpt u een schatting te maken van de financiële consequenties van een (mogelijke) overstap op een (ander) biosimilar of terug over te stappen op het referentiegeneesmiddel. U kunt voor uw eigen ziekenhuis verschillende scenario’s doorrekenen. Dit kan u helpen bij de keuze van een biologisch geneesmiddel en eventueel bij de evaluatie van een omzetting. Het rekenmodel is specifiek uitgewerkt voor adalimumab, etanercept en infliximab. U kunt het zelf aanpassen voor andere biologische geneesmiddelen.

U kunt de rekenmodellen voor adalimumab, etanercept en infliximab onderaan deze pagina, na login downloaden.

Voor hulp bij de rekenmodellen voor adalimumab, etanercept en infliximab stuurt u een e-mail naar: BOM@medicijngebruik.nl. U krijgt er tevens hulp  hoe u toegang kunt krijgen tot deze en andere materialen

Wegwijzer

Deze wegwijzer geeft een overzicht van mogelijke ondersteunende materialen en scholingen per onderwerp. Het gaat dan om materialen en scholingen die:

 • in het kader van dit BOM-programma zijn ontwikkeld 
 • opgenomen zijn in de NVZA Toolbox Biosimilars (april 2017)

 • afkomstig zijn van diverse ziekenhuizen of andere organisaties (overzicht is niet volledig)

De ondersteunende materialen zijn geclusterd in de volgende onderwerpen:

1. formuleren beleid over biologische geneesmiddelen waarvoor ook een biosimilar op de markt is
2. inventarisatie welke biosimilars er zijn en welke eraan komen
3. wat leveren afspraken over een voorkeursmiddel de instelling financieel op
4. voorbereiding op de omzetting
5. instructie en scholing betrokken professionals
6. informeren van patiënt
7. monitoring en evaluatie

U kunt de wegwijzer, na login, onderaan deze pagina downloaden.

Contact

Downloads

Overzicht materialen en scholingen programma BOM
Download
Ziekenhuizen en umc's die deelnemen aan het programma 'Implementatie Biosimilars op Maat in ziekenhuizen' (BOM), kunnen gratis gebruikmaken van diverse materialen, scholingen en informatie- of discussiebijeenkomsten. U vindt in dit document een overzicht hiervan.
Informatie trainingen
Download
Informatie over de 3 trainingen van het programma 'Implementatie Biosimilars op Maat in ziekenhuizen' (BOM).
Wegwijzer
Download
Deze wegwijzer geeft een overzicht van mogelijke ondersteunende materialen en scholingen per onderwerp. Het gaat dan om materialen en scholingen die: in het kader van het BOM-programma zijn ontwikkeld, opgenomen zijn in de NVZA Toolbox Biosimilars of afkomstig zijn van diverse ziekenhuizen of andere organisaties.
Factsheet Biologische geneesmiddelen - 3 generaties
Download
Deze factsheet gaat in op wat een biologisch geneesmiddel is, welke drie generaties biologische geneesmiddelen we kennen en wat een biosimilar en de beschikbaarheid daarvan is.
Factsheet Immunogeniciteit
Download
Deze factsheet gaat in op wat immunogeniciteit is, welk effect de vorming van antilichamen heeft en welke symptomen optreden, of alle biologische geneesmiddelen een immuunrespons geven, of een biosimilar dezelfde immuunrespons geeft als het referentiegeneesmiddel, welke andere factoren de immunogeniciteit beïnvloeden en waar u op moet letten.
Factsheet Intraveneuze versus subcutane toediening
Download
Deze factsheet gaat in op wat intraveneuze toediening en wat subcutane toediening voor de patiënt betekenen en wat de consequenties van omzetting van toedieningsvorm zijn.
Factsheet Adalimumab
Download
Deze factsheet geeft een overzicht van indicaties, werkingsmechanisme, aandachtspunten bij gebruik en vergelijkende studies van de biosimilars met het referentiegeneesmiddel.
Factsheet Bevacizumab
Download
Deze factsheet geeft een overzicht van indicaties, werkingsmechanisme, aandachtspunten bij gebruik en vergelijkende studies van de biosimilars met het referentiegeneesmiddel.
Factsheet Etanercept
Download
Deze factsheet geeft een overzicht van indicaties, werkingsmechanisme, aandachtspunten bij gebruik en vergelijkende studies van de biosimilars met het referentiegeneesmiddel.
Factsheet Infliximab
Download
Deze factsheet geeft een overzicht van indicaties, werkingsmechanisme, aandachtspunten bij gebruik en vergelijkende studies van de biosimilars met het referentiegeneesmiddel.
Factsheet Rituximab
Download
Deze factsheet geeft een overzicht van indicaties, werkingsmechanisme, aandachtspunten bij gebruik en vergelijkende studies van de biosimilars met het referentiegeneesmiddel.
Factsheet Trastuzumab
Download
Deze factsheet geeft een overzicht van indicaties, werkingsmechanisme, aandachtspunten bij gebruik en vergelijkende studies van de biosimilars met het referentiegeneesmiddel.
Rekenmodel omzetting adalimumab
Download
Het rekenmodel is te gebruiken bij de keuze voor een biologisch geneesmiddel.
Rekenmodel omzetting etanercept
Download
Het rekenmodel is te gebruiken bij de keuze voor een biologisch geneesmiddel.
Rekenmodel omzetting infliximab
Download
Het rekenmodel is te gebruiken bij de keuze voor een biologisch geneesmiddel.

Laatst gewijzigd op 10 april 2020

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.