MOVIE

In het kort

Deze MOVIE geeft een weergave van de veranderingen in het relatief aantal gebruikers van DPP4-remmers. De veranderingen zijn uitgedrukt per tweepositie postcodegebied over de periode januari 2007 tot en met december 2016.

Definities

  • Aantal voorschriften: aantal unieke gebruikers van DPP4-remmers per half jaar per postcodegebied.
  • Aantal inwoners: aantal unieke inwoners ouder dan 18 jaar in een postcodegebied.

Aantal gebruikers DPP4-remmers daalt vanaf 2013

Het aantal gebruikers van DPP4-remmers stijgt van 0,1 per 1.000 inwoners in de tweede helft van 2007 naar 3,2 per 1.000 inwoners in de tweede helft van 2013. Daarna daalt het aantal gebruikers van DPP4-remmers licht tot 3,0 per 1.000 inwoners in de eerste helft van 2015. In oktober 2013 verscheen de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2, die een zeer beperkte plaats inruimt voor nieuwe bloedglucoseverlagende middelen zoals sitagliptine.

Meeste gebruikers in Noord-Groningen en Den Haag

In de eerste helft van 2015 waren er relatief veel gebruikers van DPP4-remmers in Den Haag en in Noord-Groningen, respectievelijk 7,2 en 6,5 gebruikers per 1.000 inwoners. Waar het aantal gebruikers in Den Haag sinds 2014 langzaam daalt, stijgt het aantal gebruikers in de regio Appingedam nog door. Het aantal gebruikers in de kop van Noord-Holland is het laagst, met 0,7 en 0,9 gebruikers per 1.000 inwoners in de eerste helft van 2015 in de regio's rond Enkhuizen en Alkmaar.

Vergelijk met andere MOVIEs

In Friesland ligt in de eerste helft van 2015 het aantal gebruikers van DPP4-remmers met 1,2 tot 1,5 gebruikers per 1.000 inwoners relatief laag ten opzichte van de rest van Nederland. Met uitzondering van Sneek schrijven de artsen vooral sitagliptine voor, het aantal gebruikers van dit middel ligt relatief hoog ten opzichte van de rest van het land. 

Informatie over DPP4-remmers

DPP4-remmers zijn sinds 2007 verkrijgbaar in Nederland. Artsen schrijven de middelen voor bij de behandeling van diabetes mellitus type 2. Zowel huisartsen als medisch specialisten mogen de middelen voorschrijven. Wel zijn aan de vergoeding voorwaarden verbonden betreffende het gebruik van andere bloedglucoseverlagende middelen.

Meer informatie over de indicaties en vergoeding van DPP4-remmers

Bronvermelding

Voor het maken van de kaarten is gebruik gemaakt van de databank van het Genees- en hulpmiddelen Informatie Project (GIP) van het Zorginstituut Nederland. Deze databank bevat informatie over het gebruik van genees- en hulpmiddelen in Nederland. Het betreft hier informatie over middelen die extramuraal (d.w.z. buiten instellingen als ziekenhuizen en verpleeghuizen) zijn verstrekt en vergoed op grond van de Zorgverzekeringswet. Deze informatie wordt door bijna alle zorgverzekeraars aan het GIP ter beschikking gesteld. Het GIP doet een kwaliteitscontrole op deze gegevens en corrigeert deze zo nodig. Hierdoor ontstaan betrouwbare en representatieve databestanden over het hulp- en geneesmiddelengebruik. Bij de ramingsmethodiek voor het voorspellen van het ontbrekende deel, wordt o.a. rekening gehouden met verschillen in de leeftijds- en geslachtsopbouw van de verzekerdenpopulatie.

Meer informatie

Laatst gewijzigd op 24 mei 2019

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.