Medicijngroep

Naar verwachting zullen er binnenkort 3 nieuwe middelen voor de preventie van migraine op de Nederlandse markt komen. Het betreft de zogenoemde ‘calcitonin gene-related peptide (CGRP)’-remmers: erenumab (Aimovig®), fremanezumab (Ajovy®) en galcanezumab (Emgality®).

  • CGRP-remmers zijn geregistreerd voor de behandeling van volwassen patiënten met ten minste 4 dagen migraine per maand.
  • CGRP is een eiwit dat vrijkomt tijdens een migraineaanval. CGRP verwijdt de bloedvaten en veroorzaakt een neurogene ontsteking, die de trigeminuszenuw prikkelt. De prikkeling geeft pijn die wordt ervaren als migraine. CGRP-remmers zijn antilichamen die de werking van CGRP blokkeren.
  • In klinische studies zijn de CGRP-remmers zowel bij chronische als episodische migraine getest ten opzichte van placebo. De CGRP-remmers lieten een statistisch significante afname in migrainedagen zien ten opzichte van placebo. Voor chronische migraine was de afname in migrainedagen ook klinisch relevant.
  • Er zijn nog geen studies waarin CGRP-remmers rechtstreeks zijn vergeleken met andere preventieve medicatie.
  • De meest voorkomende bijwerkingen van CGRP-remmers in de klinische studies zijn reacties op de injectieplaats, jeuk, obstipatie en bij erenumab ook spierspasmen.
  • De CGRP-remmers zijn beschikbaar als subcutane injectie. De toedieningsfrequentie is in het algemeen maandelijks. Fremanezumab heeft echter ook de mogelijkheid van driemaandelijkse toediening.
  • Behandeling met een CGRP-remmer zal naar verwachting € 5.000 tot € 10.000 per jaar gaan kosten. 
  • Het Zorginstituut Nederland heeft in juni 2019 geadviseerd erenumab voorlopig niet te vergoeden vanuit het basispakket. Dit advies is gebaseerd op een indirecte vergelijking van erenumab met topiramaat, een middel dat patiënten in de huidige praktijk gebruiken ter preventie van migraine. Het Zorginstituut constateerde dat erenumab een gelijke therapeutische waarde heeft als topiramaat. Erenumab is echter aanzienlijk duurder. Bovendien is de langetermijnveiligheid van erenumab nog onbekend. Het Zorginstituut zal nagaan of er een subgroep patiënten is, waarvoor de CGRP-remmers wel een meerwaarde hebben (ZIN, 2019).

Zodra de middelen in Nederland op de markt zijn, verschijnt op deze pagina meer informatie over de CGRP-remmers. 

Contact

Medicijnen

Laatst gewijzigd op 2 december 2019