Nieuw onderzoek

De natrium-glucose-cotransporter 2-remmer (SGLT-2-remmer) empagliflozine (Jardiance®) heeft een positief vergoedingsadvies gekregen voor gebruik in combinatie met metformine. Het Zorginstituut Nederland oordeelde dat empagliflozine onderling vervangbaar is met de andere SGLT-2-remmers dapagliflozine (Forxiga®) en canagliflozine (Invokana®). Voor empagliflozine gelden de volgende vergoedingsvoorwaarden:

"uitsluitend voor een verzekerde met diabetes mellitus type 2 die niet behandeld kan worden met de combinatie van sulfonylureumderivaat en metformine vanwege contra-indicaties of intolerantie voor het sulfonylureumderivaat en dit middel gebruikt als tweevoudige behandeling in combinatie met metformine"

 

SGLT-2-remmers

SGLT-2-remmers blokkeren de (terug)resorptie van glucose in de nieren, waardoor er meer glucose-excretie met de urine plaatsvindt en de bloedglucosespiegel daalt. Empagliflozine is geregistreerd voor de verbetering van de bloedglucoseregulatie bij volwassen patiënten met type 2-diabetes mellitus, als monotherapie en als add-on therapie met andere bloedglucoseverlagende middelen.

Eind september verschijnt op MedicijnBalans meer informatie over de SGLT-2-remmers.

 

Bron:

Zorginstituut Nederland. Geneesmiddelbeoordeling empagliflozine. 19 augustus 2014. 

 

Laatst gewijzigd op 5 september 2014

Gerelateerd aan Positief vergoedingsadvies SGLT-2-remmer empagliflozine

Themajournaal

Medicijnjournaal

Factcheck

Nieuw onderzoek