Nieuw onderzoek

In 2014 waren er minder gebruikers van dipeptidylpeptidase4-remmers (DPP4-remmers) en glucagon-like peptide 1-agonisten (GLP1-agonisten) dan in 2013. Dat blijkt uit de nieuwe (voorlopige) cijfers van de GIPdatabank.

In 2013 waren er 38.013 gebruikers van DPP4-remmers. In 2014 is dit aantal gedaald tot 36.431. Ook het aantal gebruikers van een combinatiepreparaat van een DPP4-remmer met metformine daalde licht: van 11.442 naar 11.216. Het aantal gebruikers van GLP1-agonisten daalde van 12.767 in 2013 naar 12.453 in 2014. Het totaal aantal gebruikers van bloedglucoseverlagende middelen (exclusief insuline) nam wel toe. Metformine en sulfonylureumderivaten (SU-derivaten) zijn de meest gebruikte middelen (zie onderstaande grafiek).

Trendbreuk

Sinds de marktintroductie van de DPP4-remmers en GLP1-agonisten nam het aantal gebruikers van deze middelen jaarlijks toe (zie grafieken). In 2014 is het aantal gebruikers voor het eerst lager dan het jaar daarvoor. Eerder meldde Stichting Farmaceutische Kengetallen al dat het gebruik van de DPP4-remmers en GLP1-agonisten in 2014 is gestabiliseerd (zie het nieuwsbericht van 16 februari). De middelen hebben geen plaats in het medicamenteuze stappenplan van de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2013).

Bron

Zorginstituut Nederland. GIPdatabank. Geraadpleegd 26 mei 2015. 

Laatst gewijzigd op 27 mei 2015

Gerelateerd aan Gebruik DPP4-remmers en GLP1-agonisten daalt

Themajournaal

Medicijnjournaal

Factcheck

Nieuw onderzoek