Medicijnjournaal

 Hoofdstukken

  • 00:00 Inleiding
  • 00:38 NHG-Standaard DM2
  • 02:55 Valproïnezuur en zwangerschap
  • 04:28 Nieuwsflitsen
  • 06:46 Ontslagmedicatie
  • 09:33 Discussiepunten voor het FTO

Dit journaal besteedt onder andere aandacht aan de nieuwe NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2, transmurale samenwerking bij ontslag uit het ziekenhuis en nieuwe maatregelen om blootstelling van ongeboren kinderen aan valproïnezuur te vermijden.

Laatst gewijzigd op 26 juni 2019

Gerelateerd aan Medicijnjournaal juni 2018

Themajournaal

Medicijnjournaal

Factcheck

Nieuw onderzoek