FTO-beoordeling

In het kort

Met ingang van 2017 gelden bij De Friesland Zorgverzekeraar nieuwe beoordelingsregels voor FTO-groepen die aantoonbaar minimaal 2 aaneengesloten jaren op niveau 4 hebben gefunctioneerd en minimaal 3 keer per jaar een DTO organiseren.

Voor wie

Apothekers, Huisartsen

In de sectoren

Huisartsenpraktijk, Apotheek

Kosten

€ 1.798,00 (exclusief 21% BTW)

Voeg toe aan winkelwagentje

FTO-beoordeling DFZ - FTO/DTO-beoordeling niveau 4 (tweejaarlijks)

€ 1.798,00

Inhoud

Met ingang van 2017 gelden bij De Friesland Zorgverzekeraar nieuwe beoordelingsregels voor FTO-groepen die aantoonbaar minimaal 2 aaneengesloten jaren op niveau 4 hebben gefunctioneerd:

  • de FTO-beoordeling vindt plaats per kalenderjaar en niet meer per schooljaar
  • FTO-groepen die aantoonbaar minimaal 2 jaar op niveau 4 hebben gefunctioneerd, hoeven nog maar 1x per 2 jaar een beoordeling uit te laten voeren.

Organiseert uw FTO-groep daarnaast minimaal 3x per jaar een DTO-bijeenkomst, dan kunt u deze FTO-/DTO-beoordeling aanvragen.

Voor deze FTO-/DTO-beoordeling zijn de verslagen nodig van minimaal 6 FTO- en minimaal 6 DTO-bijeenkomsten, gehouden in de periode januari 2017 - december 2018. Maakt u zoveel mogelijk gebruik van het standaard FTO-verslagformulier en het standaard DTO-verslagformulier (gratis te downloaden op deze site). Per FTO-/DTO-bijeenkomst levert u ook de agenda, jaarplanning, prescriptie- cq diagnostische toetscijfers en presentielijsten aan. Het IVM beoordeelt het FTO-niveau aan de hand van de indicatoren voor het FTO zoals vermeld in het handboek FTO. Hier staat ook in beschreven wat de criteria voor niveau 4 inhouden. Het handboek kunt u gratis downloaden op deze site. Het FTO/DTO wordt beoordeeld conform de bijlage Criteria FTO en DTO.

Voldoet uw FTO-groep sinds minimaal 2 jaar aantoonbaar aan de criteria voor niveau 4 maar organiseert u geen DTO-bijeenkomsten, dan vraagt u een tweejaarlijkse FTO-beoordeling aan. Deze bestelt u hier.

Voldoet uw FTO-groep niet aan de voorwaarden voor een tweejaarlijkse beoordeling, dan vraagt u een jaarlijkse beoordeling aan. Deze bestelt u hier.

Contact

Laatst gewijzigd op 14 januari 2020

Gerelateerd aan DFZ - FTO/DTO-beoordeling niveau 4 (tweejaarlijks)

FTO-beoordeling