FTO-werkmateriaal

In het kort

FTO-modules, handboek, werkboeken, presentaties en bijlage voor een FTO of multidisciplinair overleg over het uitwisselen van medicatiegegevens, reden van voorschrijven en verminderde nierfunctie

Voor wie

Apothekers, Huisartsen

In de sectoren

Huisartsenpraktijk, Apotheek

Kosten

Gratis

Contact

Downloads

Module Uitwisselen reden van voorschrijven en nierfunctie
Download
FTO-module over uitwisseling van reden van voorschrijven en verminderde nierfunctiewaarden, gebaseerd op de eisen in de Geneesmiddelenwet.
Presentatie Uitwisselen reden van voorschrijven en nierfunctie
Download
Presentatie behorende bij de FTO-module Uitwisseling van reden van voorschrijven en nierfunctie
Module Medicatieoverdracht: gebruik LSP
Download
FTO-module over gebruik van het LSP bij medicatieoverdracht, met aandacht voor ervaringen van deelnemers en aandachtspunten bij het beschikbaar stellen en raadplegen van gegevens via het LSP
Presentatie Medicatieoverdracht: gebruik LSP
Download
Presentatie behorende bij de FTO-module Medicatieoverdracht: gebruik LSP
Module Overdracht medicatiegegevens in de keten
Download
Zorg voor Veilig-module Overdracht van medicatiegegevens in de keten, gericht op de voorbereiding en uitwerking van een aanpak voor het verbeteren van de overdracht van medicatiegegevens in de keten van zorgaanbieders in de samenwerkende en georganiseerde eerste lijn
Bijlage 3 bij module Overdracht medicatiegegevens in de keten
Download
Bijlage met een invulschema voor een activiteitenplan, behorende bij de Zorg voor Veilig-module Overdracht van medicatiegegevens in de keten
Werkboek Optimaliseren overdracht ontslagmedicatie
Download
Dit werkboek is bedoeld voor apotheekservicepunten (ASP's) die de overdracht van ontslagmedicatie naar de eerste lijn willen optimaliseren
Handboek Overdracht medicatiegegevens
Download
Praktische vertaling van de richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten (2008). Geschreven voor zorgcoördinatoren in de VVT
Werkboek Overdracht van medicatiegegevens in de thuiszorg
Download
Dit werkboek biedt duidelijkheid over eigen taken en verantwoordelijkheden van thuiszorgmedewerkers bij overdracht van medicatiegegevens en concrete handvatten voor het opstellen van een protocol voor de overdracht van medicatiegegevens in de eigen organisatie

Laatst gewijzigd op 16 maart 2020

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.