FTO-werkmateriaal

In het kort

FTO-module voor een FTO over het prikkelbaredarmsyndroom

Voor wie

Apothekers, Huisartsen

In de sectoren

Huisartsenpraktijk, Apotheek

Kosten

Gratis

Deze FTO-module is ontwikkeld in het kader van de PERSUADE-studie door het Instituut Verantwoord Medicijngebruik in samenwerking met MUMC. Het project is gefinancierd door ZonMw.

Contact

Downloads

Casuistiek Prikkelbare darmsyndroom
Download
FTO-casuïstiek over het prikkelbare darmsyndroom, met aandacht voor niet-medicamenteus en medicamenteus beleid en voorlichting

Laatst gewijzigd op 10 december 2019